در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

ویلچر حمام بیمار و سالمندان

قیمت اصلی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

تکیه گاه برزنتی ویلچر سایز 45 سانت

قیمت اصلی ۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.

نشیمنگاه و تکیه گاه برزنتی ویلچر سایز 45

قیمت اصلی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر ارتوپدی تاشو جی تی اس JTS 901B

قیمت اصلی ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر ارتوپدی تاشو جی تی اس JTS 901A

قیمت اصلی ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر ارتوپدی تاشو جی تی اس JTS 901M

قیمت اصلی ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر ارتوپدی اور سایز استیل دایان تجهیز

قیمت اصلی ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر عرض 43 سانت اور سایز عقب بادی کد 704 ایران بهکار

قیمت اصلی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.

ویلچر عرض 50 سانت اور سایز عقب بادی کد 704 ایران بهکار

قیمت اصلی ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.