در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

نخ بخیه مونوکریل 2/0 سوچرز بسته 12 عددی

قیمت اصلی ۴,۶۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه کرومیک 4/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه کرومیک 0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه ویکریل 5/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه ویکریل 3/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه ویکریل 2/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه کرومیک 5/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.

نخ بخیه کرومیک 3/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.