نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

گردنبند طبی اسفنجی سایز XL کد 50200 شرکت طب و صنعت

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال است.

گردن بند طبی سخت سایز L کد 002 شرکت پاک سمن

قیمت اصلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال است.

گردن بند طبی سخت سایز M کد 002 شرکت پاک سمن

قیمت اصلی ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند طبی اسفنجی قوس دار سما طب سایز L کد 1013

قیمت اصلی ۹۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۳۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند طبی اسفنجی قوس دار سما طب سایز M کد 1013

قیمت اصلی ۹۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۹۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند طبی نرم قابل تنظیم سما طب سایز L کد 1023

قیمت اصلی ۹۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۹۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند طبی نرم قابل تنظیم سما طب سایز M کد 1023

قیمت اصلی ۹۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۹۰,۰۰۰ ریال است.

گردن بند طبی سخت سایز L کد 905 شرکت LP

قیمت اصلی ۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.

گردن بند طبی سخت سایز M کد 905 شرکت LP

قیمت اصلی ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند فیلادلفیا با قابلیت M.R.I سایز L کد 50500 طب و صنعت

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند فیلادلفیا با قابلیت M.R.I سایز M کد 50500 طب و صنعت

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال است.

گردنبند طبی اسفنجی سایز M کد 50200 شرکت طب و صنعت

قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال است.