نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش 9 24 36
-2%
نخ بخیه پلی پروپیلن سوچرز 8/0 بسته 12 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه پلی پروپیلن سوچرز 8/0 بسته 12 عددی

قیمت اصلی ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
-3%
نخ جراحی سیلک 2/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ جراحی سیلک 2/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال است.
-3%
نخ بخیه مونوکریل 2/0 سوچرز بسته 12 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه مونوکریل 2/0 سوچرز بسته 12 عددی

قیمت اصلی ۴,۶۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال است.
-1%
نخ بخیه کرومیک 4/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه کرومیک 4/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.
-1%
نخ بخیه کرومیک 0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه کرومیک 0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.
-2%
نخ بخیه نایلونی 2/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه نایلونی 2/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال است.
-2%
نخ بخیه ویکریل 5/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه ویکریل 5/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
-2%
نخ بخیه ویکریل 3/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه ویکریل 3/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
-2%
نخ بخیه نایلونی 0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه نایلونی 0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال است.
-2%
نخ بخیه ویکریل 2/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه ویکریل 2/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
-1%
نخ بخیه کرومیک 5/0 سوچرز بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه کرومیک 5/0 سوچرز بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.
-3%
نخ بخیه P.V.D.F سوچرز 5/0 بسته 24 عددی
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نخ بخیه P.V.D.F سوچرز 5/0 بسته 24 عددی

قیمت اصلی ۲,۴۳۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال است.